خرابکاری از نوع دوم

0129091334s.jpg

اینکه آدمیزادی خلاقیت به خرج بدهد و از یک تبلیغ ِ خیابانی چیز دیگری بسازد، مثلا با اضافه کردن سبیل، یک چیز است، اینکه تصادف ِ محض چنین کاری کند چیز دیگری.

این خانم پیش از این از قیمت ِ پایین بنزین، یا چنین چیزی، تعجب کرده بوده است، حالا از این کوه برف تعجب کرده است.

شاید هم راننده ی بولدوزر شیطنت کرده است. کسی چه می داند؟

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: