خواندنی از وحید

این نوشته ی وحید را از دست ندهید: مبارزه با نرم اندازی مخالفت با مردم سالاری نیست؟

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: