یک پادکستک ِ قدیمی

نکته ی جالب درمورد این پادکستک این است که خرد خرد جمع شد و البته این بار سوم است که اینجا پستش می کنم (قبلا: پادکستک ِ خودمانی ِ چهار: اقیانوس، باران و پسرک و این بهار را پاییزی مباد – دزدی). متن ِ پادکست اینطور جمع شد،

و موسیقی اینطور: این حال خوش

و این شد که “پادکستک چهار” ساخته شد.

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: