وغ وغ ِ بلبل*

نمی شود به چه چه ِ بلبل تشبیهش کرد، یعنی اصلا نمی شود، اما حقیقت این است که آسمان هر از گاهی پر می شود از جیغ ِ مرغ های دریایی و این اتفاق خوبی است. که این البته لابد یعنی فاتحه برای حس زیبایی شناسی.

* حکایت ِ “بوی گند گل، وغ وغ ِ بلبل، تا صبح نگذاشت بخوابم” را شنیده اید لابد.

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: