چیستان، مثلا

شب و بدون فلاش از چهره ی کسی عکس بگیر. مثلا وقتی می خنده یا دستهاش رو تکون می ده. بعد عکس رو نگاه کن و بگو چی می بینی.

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: