جهت اطلاع

ادعا نمی کنم در زندگی ام اشتباه نکرده ام. ادعا هم نمی کنم به قول اینطرفی “اسکلت در کمد“م ندارم. ادعا می کنم حواسم اینقدر هست که ظلم نکنم. دروغ و مخفی کاری هم نمی کنم، چون حتما دستم رو می شود، بخصوص با این “خانه ی شیشه ای” که درش زندگی می کنیم.

خلاصه اینکه، زندگی امان را می کنیم. آزار نمی دهیم. خوشحال می شویم آزار هم نبینیم. دیدیم هم می گوییم طرف یک روز می فهمد کار بیخودی کرده.

رسوایی مال آدمی است که چیزی برای مخفی کردن داشته باشد. پوشیده چه گوییم همینم که هستیم.

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: