To have been missing the point

نشسته‌ای و حساب و کتاب کرده‌ای و قضیه ثابت کرده‌ای و فرضیه هوا کرده‌ای و بعد کد نوشته‌ای و همه‌چیز فرو ریخته‌است و فهمیده‌ای اشتباه می‌کرده‌ای و باید از نو برگردی روی کاغذ و فرض و استدلالت را نگاه کنی. من در چنین لحظه‌هایی شاد می‌شوم. لحظه‌های این‌چنینی بهم می‌گویند هنوز گوشه‌هایی هست که نمی‌شناسم‌شان و من این تجربه را دوست می‌دارم، چه زمانی که فرضیه‌ها به خوشه‌بندی زاویه-مقیاس-انتقال مربوط باشند چه وقتی قضیه چیزی از جنس to be in a relationship است. دومی بوضوح بیشتر.

One Comment

  1. مطمئنی کاری که کردی از روی رقابت نبوده؟ منطورم to be in relationship جدید شماست. عجله کردی آقای آرش خان. چه خبره؟

    a human - دی ۲, ۱۳۸۹ ۱:۳۰ ب.ظ

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: