«دیجیتایز»

به این ابزار مشکوک‌ام. و ازش دل‌گیرم. برای این‌که نقش خودش را در محتوی می‌زند. به‌اسم، پیام جابه‌جا می‌کند. در واقع، رابطه را «دیجیتایز» می‌کند. نه که خود رابطه را، قبل و بعد از رابطه را هم.

حال ِ آدمی را دارم که دست ِ مکانیکی‌اش را دارد تلاش می‌کند از تنش ‌بکند.

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: