پروفایلر

امروز کدنویسی پروژه ی “پروفایلر” رو شروع می کنم. اسم مناسبی برای این پروژه باید انتخاب کرد که هم در فارسی و هم در انگلیسی مناسب باشه.

بطور خلاصه، دیدیش، خوراک شمار، فرندفید و باقی کارها رو می خوام یک کاسه کنم.

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: