پادکستک ِ خودمانی ِ یک

آوازه خوان ِ همه ی خاطرات ِ دوردست، خواستی بیایی، قدمت روی چشم، نخواستی هم، دلمان خوش است، که دلمان را بر سیخ نکرده ایم، خواستی نیا!

بشنوید:

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: