ایستاده بر اوج کافئین!

یک روزهایی هست، شوق میاد و پُرِت می کنه. بی صدا. مثل یک نسیم.

و البته می تونه تاثیر این باشه که با استاد گرامی قرار داشتم و تحویلات اساسی گرفت. این قهوه هم کافئینش بالاست.

ای بابا.

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: