خودخرکردگی

بیا بابایی، این تز رو بخون، تموم کن، بعد می ریم php بازی.

قرائتی هم یکبار می گفت دین را باید مثل قرص تلخ که در پوشش شکر بخورد بچه می دهند، “شیرین کرد”.

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: