مصیبت عظمای یک موجود حقیر

فکر کن عصر روز یکشنبه است و می خواهی موسیقی گوش کنی که دلت نفسی بکشد و هدفون هم خراب می شود. امروز را شانس آورده ام که تعطیل است که کسی دانشگاه نیست و می شود با اسپیکر سر کرد. فردا باید فکری کرد.

و این همین حقارت ِ مصایب ِ یک آدمیزاد است که می خواهی سرت را بکوبی به دیوار.

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: