از بزرگی و عشق

راز اول دوست داشتن این است: بزرگ باش. آدمهای حقیر فقط می توانند عاشق شوند.

طنین ِ خنده های دوست. “با اینا زمستون و سر می کنم، با اینا خستگیم و در می کنم” (متن کامل).

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: