آفتابه گیری به صورت اول شخص مفرد

– داد که می زند، یعنی که “هستم! یادتان نرود که هستم!” نمونه می خواهی؟ سر بزن به وبلاگ این پسره، یک سال قبل.

– کی؟

-همین یارو کمانگیر دیگه.

ضمیمه: ابری نیست، بادی نیست

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: