یک سوسمار ِ شادمان :)

جیل تیلر Jill Taylor نویسنده ی کتاب “ضربه ی بصیرت” My Stroke of Insight رو راجع بهش اینجا حرف زدیم: این وبلاگ واگذار نمی شود. در فصل سوم این کتاب، که بیشتر راجع بهش حرف خواهیم زد، نویسنده مغز رو به لایه های مختلف تقسیم می کنه (کتاب به زبان بسیار ساده نوشته شده، گاهی زیادی ِ ساده). این از پاراگراف آخر صفحه ی ۱۹ است،

وقتی ما حسهایی نظیر غم، شادی، خشم، سردرگرمی یا هیجان را در خود تجربه میکنیم، این قسمت لیمبیک limbic مغز ماست که درحال فعالیت است.

قسمت لیمبیک، یا مغز ِ خزندگی، یا مغز ِ عاطفی، همان چیزی است که ما از اجداد ِ میلیون سال ِ پیشمان به ارث برده ایم.

مطمئن نیستم خزنده ها دوش می گرفته اند یا نه، اما حالا یک عدد آقای کمانگیر بسیار خزندگانه شاد است. “یکی نیست بگه به من چه” (این را تو می گویی).

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: