روزگار ِ دراز ِ دراز ِ دراز

کسی خبر دارد کجا هستم من؟ دوباره بنویسم، کسی خبر دارد کجا بوده ام من این همه وقت؟

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: