(…)

موقعیت ویژه: زمانی روی تحلیل تصاویر پورن کار می کرده ای و حالا ایمیل می گیری که “بانک تصویرتان را بدهید”.

بانک تصویری نبود، تشریف ببرید گوگل سرچ بفرمایید (…) و (…) و (…) و (…).

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: