خیال ِ اقیانوس

آنجا اتاقی هست که بسیار کوچک است. آنجا اتاقی هست که زمانی اقیانوس بوده  است. امشب، ماهیان ِ اقیانوس تا صبح تشنه لب خواهند بود.

لبهای ترک خورده شان را که به آسمان گرفته اند می بینی؟ خواهی بارید بر من، ای اقیانوس ِ زیبایی؟

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: