نمک و نون خشک یک آقای محترم

آرام جان می دانی یعنی چه؟ به عبارت غیر فخیمانه می شود آدمیزادی که نق و غرت را برایش می بری و لبخند در ازا از او می گیری. چیزی مثل نمکی مثلا، برای برق انداختن دل اما.

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: