برای وقتهای خستگی

آدمیزاد ِ خسته را می شود خسته تر کرد وقتی از او بپرسی “مگه من نیستم باهات؟”. بدتر از آن هم این است که وقتی دیگر خسته نیست از او بپرسی “دیگه خسته نیستی؟”

این بود یک حکمت دو جمله ای از یک بزرگ ِ خیلی گنده.

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: