مدادرنگی ABS

0101090033s.jpg

نوار ِ سفید ِ دور ِ مغزی ِ این مدادهای رنگی مربوط است به ABS بودن آنها، که این البته هیچ ربطی به ترمز ABS ندارد. این ABS مخفف Anti-Break System است* و گویا در سال ۱۹۷۲ در آمریکا بعنوان اختراع ثبت شده است. اینکه چرا برای اولین بار چند هفته پیش چشم نگرانده به جمال این تکنولوژی ِ قدیمی روشن شد لابد به بی کلاسی او مربوط است.

* ترمز ABS مخفف Anti-Lock Braking Syste است.

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: