سیگاربستنی

0114091342s.jpg

بستنی با طعم سیگار. خیلی باید عشق سیگار باشی که در دمای -۳۰ درجه ده دقیقه بایستی برای گرفتن دوز ِ نیکوتین.

محل: ساختمان University Center

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: