هندسه ی فضایی به زبان خیلی ساده

0108092248s.jpg

مواد لازم: یک ورق ِ مقوای نازک، قیچی و چسب ِ نواری، نیم ساعت وقت.

درسی که از این آزمایش می گیریم: هر چهار نقطه در فضای سه بعدی لزوما روی یک صفحه نیستند.

برای این نوشته یک نظر بنویسید

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

*

Type your comment out: